/
Letter แบบเลือกเอง | Customize Bar แบบเลือกเอง | Chocolate Painting | Shop (สำหรับผู้ประกอบการ)

 

อีเมล์
 
รหัสผ่าน * สำหรับเข้าใช้งานระบบสั่งซื้อ
 
ยืนยันรหัสผ่าน *
 
ชื่อ - นามสกุล *
 
เบอร์โทรศัพท์ *
[ที่อยู่ (บ้านเลขที่ - หมู่ที่) *] *
 
ถนน *
 
แขวง/ตำบล *
 
เขต/อำเภอ *
 
จังหวัด *
 
รหัสไปรษณีย์ *
 
[เพิ่มที่อยู่ในการจัดส่งสำรอง (จำกัด 4 ที่)]
 

ข้อตกลงการใช้บริการ เอบีซี ช็อกโกแลต www.ABCChocolate.com

การลงทะเบียน ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

เพื่อความสะดวกในการติดต่อ กรุณาใช้ ชื่อ - ที่อยู่ เป็นภาษาไทย และระบุ เบอร์โทรศัพท์ ที่ใช้ในการติดต่อรับสินค้า ได้มากกว่า 1 เบอร์

ที่อยู่ที่คุณใช้ในการลงทะเบียนนั้น ควรเป็นที่อยู่ที่มีผู้อยู่จริง เพื่อความสะดวกในการรอรับสินค้าของคุณเอง

หลังจากลงทะเบียนกับทางเราเรียบร้อยแล้ว ในครั้งต่อไป คุณไม่จำเป็นที่จะต้องลงทะเบียนใหม่อีก เพียงแค่กรอกอีเมล ที่ใช้ในการลงทะเบียนในช่อง ชื่อบัญชีผู้ใช้ และใส่ รหัสผ่าน ที่คุณกำหนดในขั้นตอนลงทะเบียน ในหน้าการล็อกอินเท่านั้น ระบบก็จะทำการนำบัญชีที่คุณได้ลงทะเบียนไว้กั บทางเรามาแสดงทันที

คุณสามารถ แก้ไข ชื่อ - ที่อยู่ ในการรับสินค้าได้ ในกรณีที่คุณย้ายที่รับสินค้า ได้ที่หน้าการสั่งซื้อ ตลอดเวลา

การรับประกัน เอบีซี ช็อกโกแลต ABCChocolate.com ทางบริษัท แบ่งเป็น 2 ส่วน

รับประกันคุณภาพช็อกโกแลต ทางบริษัทยินดีรับประกันคุณภาพของช็อกโกแลต เฉพาะในกรณีที่ช็อกโกแลต บรรจุในภาชนะ เช่นถาดพลาสติกใส และกล่องของทางบริษัทเท่านั้น โดยการรับประกันคุณภาพนั้นหมายถึง ตัวช็อกโกแลต เกิดความเสียหาย ผิดรูปทรง จากที่ควรจะเป็น หรือหลอมตัว ยุบตัว จนเสียรูป เฉพาะในกรณีที่เป็นความผิดพลาดจากทางบริษัท ก่อนที่จะถึงมือลูกค้าเท่านั้น ไม่หมายรวมถึงกรณีความเสียหายอันเกิดจากลูกค้า

รับประกันความพึงพอใจ เอบีซี ช็อกโกแลต ABCChocolate.com หมายถึง รับประกันความรู้สึกพึงพอใจ ที่ลูกค้ามีต่อ เอบีซี ช็อกโกแลต ABCChocolate.com และรวมถึง รสชาติของ เอบีซี ช็อกโกแลต ABCChocolate.com ด้วย โดยความพึงพอใจนั้นหมายถึง หากคุณพอสินค้า ไม่ได้เป็นอย่างที่คุณสั่งได้ สินค้าไม่ได้มาตรฐาน รสชาติไม่เป็นที่ถูกใจคุณ

เงื่อนไขการรับประกัน

กรณีคุณภาพ ช็อกโกแลต หลังจากที่คุณได้รับสินค้าแล้วไม่ได้คุณภาพ คุณต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบทันทีในวันที่ได้รับสินค้า โดยทางบริษัทจะดำเนินการตรวจสอบ และจัดส่งสินค้าไปให้คุณใหม่ หลังจากที่คุณส่งสินค้าที่ชำรุด ไม่ได้คุณภาพ กลับมาให้ทางเราตรวจสอบแล้ว และจะจัดส่งกลับไปให้คุณใหม่พร้อมกับสินค้าของคุณในรอบบิลถัดไป

กรณีความพึงพอใจ หรือรสชาติ หากคุณตรวจสอบสินค้าแล้ว คุณไม่พึงพอใจ คุณจะต้องแจ้งทางบริษัททันทีในวันที่ได้รับสินค้า และทำการส่งสินค้าคืนมายังบริษัทในสภาพเดียวกับที่ทางคุณได้รับทุกประการ เพื่อให้บริษัทตรวจสอบสินค้า โดยบริษัทจะคืนเงินจากจำนวนสินค้าที่ส่งคืน ในราคาที่เท่ากับคุณสั่งซื้อไป (สงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าขนส่ง)

ในการคืนเงินนั้น ทางบริษัทสามารถปฏิเสธ การคืนได้ทุกกรณี หากคุณไม่ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของบริษัททุกประการ

การรับประกันนั้น บริษัทจะรับประกันสินค้าเฉพาะในรอบบิลเดียวกันเท่านั้น ไม่สามารถรวมกับรอบบิลสินค้าอื่นๆ ได้

คำแนะนำในการใช้ระบบการสั่งซื้อแบบออน์ไลน์

ในการสั่งซื้อนั้น คุณสามารถกด"ปุ่มลูกศรขึ้น" เพื่อเพิ่มจำนวน หรือกด"ปุ่มลูกศรลง" เพื่อลดจำนวนลง หรือใส่ตัวเลขแทนการกดลูกศรก็ได้

ระบบจะทำการคำนวนยอดเงินให้คุณทันทีที่คุณเปลี่ยนแปลงจำนวนสินค้า โดยจะแสดงอยู่ที่กรอบด้านซ้ายมือ

คุณสามารถ แจ้งเรื่องใดๆ ที่ต้องการบอกถึงเราเพิ่มเติมได้จากช่อง "หมายเหตุ (ฝากข้อความถึงฝ่ายขาย)"

ในขั้นตอนที่ 2 ช่องทางการจัดส่ง คุณสามารถระบุ ช่องทางที่คุณสะดวกที่จะรับสินค้าได้

คุณสามารถย้อนกลับไปที่ขั้นตอนก่อนหน้าได้ตลอดเวลา โดยใช้ปุ่ม"< กลับ"

ในกรณีที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลงยอดหลังจากที่คุณกดปุ่ม"ยืนยันการสั่งซื้อ"ไปแล้ว คุณจำเป็นต้องทำรายการใหม่อีกครั้ง โดยระบุในช่อง "หมายเหตุ (ฝากข้อความถึงฝ่ายขาย)" ว่ายกเลิกบิลก่อนหน้า โดยระบุหมายเลขใบสั่งซื้อทีต้องการยกเลิกด้วย
สำหรับผู้ที่ลงทะเบียน ต้องกรอกข้อมูลที่เป็นจริงแก่ บริษัทให้ครบทุกข้อ เพื่อสิทธิประโยชน์ของท่านในการเข้าร่วมกิจกรรมของ บริษัท หากบริษัทตรวจสอบพบว่าท่านให้ข้อมูลเท็จ บริษัทมีสิทธิ์ยกเลิกการเป็นสมาชิกได้ทันที

ถือว่าความเป็นส่วนตัวเป็นเรื่องสำคัญมาก และข้อมูลของสมาชิกจะถูกเก็บเป็นความลับอย่างสูงสุด บริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลของท่าน ยกเว้นในกรณีที่เป็นคำร้องขอจากศาล

สมาชิกจะยอมรับ e-mail ที่ บริษัทจะทำการส่งข้อมูลข่าวสาร และข้อเสนอพิเศษ และส่วนลดต่างๆให้กับสมาชิกรับทราบ

หาก บริษัทพบว่าสมาชิกของบริษัทละเมิดข้อตกลงที่ได้ตั้งไว้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการให้บริการกับสมาชิกท่านนั้น โดยมิต้องบอกกล่าวล่วงหน้า

นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

บริษัทมีนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่านโดยสังเขปดังนี้

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ หรือใช้ผ่านการประมวลผลของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ควบคุมการทำงาน ของเว็บไซด์ ของบริษัททั้งหมดนั้น ท่านยอมรับ และตกลงว่าเป็นสิทธิ และกรรมสิทธิ์ของบริษัท ซึ่งบริษัทจะให้ความคุ้มครองความลับ ดังกล่าวอย่างดีที่สุด โดยบริษัทขอเรียนว่า ปัจจุบันบริษัทได้ใช้ระบบรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานระดับสากล เพื่อคุ้มครองข้อมูลดังกล่าว อย่างไรก็ตาม เพื่อความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านควรปฏิบัติตามข้อกำหนด และเงื่อนไขการให้บริการของเว็บไซด์ ของบริษัทแต่ละเว็บไซด์โดยเคร่งครัด ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ถูกจารกรรมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (hack) หรือสูญหาย เสียหายอันเนื่องจากเหตุสุดวิสัยหรือไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น บริษัทขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธความรับผิดจากเหตุดังกล่าวทั้งหมด

บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อตกลงต่างๆ ตลอดจนค่า บริการ และค่าธรรมเนียมต่างๆในการให้บริการ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 
ยอมรับข้อตกลง
 
 กลับหน้าแรก
 
 
 
 

© 2012 สงวนลิขสิทธิ์ - บริษัท เอบีซี ช็อกโกแลต จำกัด | 340/5 ลาดพร้าว 87 วังทองหลาง กทม. 10310

| โทร. 02-9320911-2 แฟกซ์ 02-9320912 | สายด่วน 083-6869920-1

หน้าแรก | สินค้า และบริการ | วิธีการสั่งซื้อ | วิธีการชำระเงิน | ร่วมเป็นพันธมิตรกับเรา | ติดต่อเรา | แผนผังเวบไซต์
เกี่ยวกับเรา | ผลงานของเรา | เสียงตอบรับจากลูกค้า | คลิปวีดีโอ | นโยบายส่วนบุคคล


ติดตามข่าวสาร ช็อกโกแลต ตัวอักษร ABCChocolate.com Fan Page, ติดตามข่าวสาร ช็อกโกแลต ตัวอักษร ABCChocolate.com Follow